Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İlksel Birikimin Sürekliliği: Kapitalizm'den Tekelci Düzene Sermaye Birikimi

Dünya çok hızlı ve enteresan bir biçimde değişiyor. İnsanlık hiç tahmin etmediği yerlere savruluyor zaman içinde. Yaşanan olaylara dair bilgiler Baudrillard'ı andıracak cinsten. Dolayısıyla yaşarken birçok şeyi yorumlamak zorlaşıyor her geçen gün.

Ancak ben bugün artık bakılabilecek bir zamana dair yazacağım. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile okuduğum Joma Nazpary'nin Sovyet Sonrası Karmaşa: Kazakistan'da Mülksüzleşme ve Şiddet adlı kitabından yola çıkacağım. Kitapta Kazak milliyetçiliğinin neler yaptığını ve kimleri nasıl etkilediğini, ve özellikle nasıl mülksüzler yarattığını, mülksüzlerin hayatlarını nasıl belirlediğini anlatıyor yazar.
O bu olaylara farklı bir gözlükle bakmış ancak ben olaya Marx'ın iktisada kazandırdığı bir başka kavramla bakmak istiyorum: ilksel birikim**.(1) Sermayenin kökenini açıklayan bu teori özetle zorla kapitalistleştirmeyi anlatır. Bu zor kapitalin birikmesini(accumulation) sağlayan iktisadi ve/veya iktisadi olmayan bir nitelikte olur.

Korkmaktan Korkmak: "Terörle Mücadelede" İdeolojik Silahlar

"Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-i Mahşer'de divan dururlar.
Harami var deyip korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var?"

Karacaoğlan 
"Terör ya da terörizm, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere; resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir." *

Bu tanım Vikipedia'dan alınmıştır. En genel geçer tanımı budur terörün. Tarihte ilk kullanımı Büyük Fransız Devrimi'nin en devrimci olduğu 1793-94 dönemi için olmuştur. Sözcük kaynak olarak gerici bir fikrin ürünüdür. Netekim aynı fikriyat tarafından benimsenmektedir. İlk restorasyonun bahsedilen dönem için kullandığı bu ad Fransa'nın en hızlı değiştiği dönemdir.(1)